METSÄLEHTI

Metsätiedottamisen klassikko!

Metsälehti on metsänomistajien ammattilehti, joka kertoo hyvästä metsänhoidosta, puukaupasta ja metsän parissa työskentelevistä ihmisistä. Metsälehti ilmestyy 15 kertaa vuodessa.

Metsälehti Makasiini kertoo metsästä laadukkaan aikakauslehden tavoin. Taustoittaa, syventää, avartaa. Tarjoaa elämyksiä ja oivalluksia 8 numeroa vuodessa.

METSÄLEHTI + MAKASIINI 12kk 23 nroa määräaikainen tilaus

METSÄLEHTI MAKASIINI 12kk 8 nroa määräaikainen tilaus